Vítame Vás

December 12, 2010

 

Vítame Vás na stránke sosmolvada.eu .Táto stránka je ohľadom projektu s názvom ŠKOLA LOGISTIKY A PODNIKANIA – POTREBA KAŽDODENNÁ

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť"

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA – SZAKKÖZÉPISKOLA HLAVNÁ 54, 04501 MOLDAVA NAD BODVOU

OPERAČNÝ PROGRAM: VZDELÁVANIE SPOLUFINANCOVANÝ FONDOM: EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND

PRIORITA OS: REFORMA SYSTÉMU VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY

OPATRENIE: PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ PROJEKT REALIZOVANÝ VRÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VZDELÁVANIE

 
www.asfeu.sk 
www.esf.gov.sk
www.sosmoldava.edupage.org
www.moldava.sk